Helsingin seudun lentopallotuomarit

Ohjeita tuomareille kaudelle 2018-19

Osiot voi laajentaa/piilottaa otsikkoa klikkaamalla

ESLAn sarjauudistus kaudelle 2018-19

Miesten 3-sarjat alueiden hoidettavaksi

Aiemmin miesten 3-sarjat ovat perinteisesti olleet liiton vastuulla. Tälle kaudelle tilanne muuttuu, eli alueet vastaavat sen tason sarjatoiminnasta. Tieto tästä muutoksesta tuli liiton kilpailuryhmältä kovin myöhään, ja siksi 3-sarjatoimintaa ei ole eri alueiden välillä koordinoitu kunnolla.

Pelikaavio

Pelikaavio.pdf

Alueen sarjatoiminta on jaettu Aluesarjaan ja Paikallissarjaan. Naisilla on ainoastaan paikallissarja.

Aluesarja on tarkoitettu joukkueille, jotka haluavat pelata enemmän kilpailullisesti, ohjeellisesti viime kauden 3-sarja ja osa 4-sarjajoukkueista.

Paikallissarja on tarkoitettu harrastusmielessä pelaaville joukkueille, ohjeellisesti viime kauden osa 4-sarjajoukkueista, 5-sarjajoukkueet ja kunto/harrastesarjaporukat.

Aluesarja

Aluesarjassa pelataan syksyllä yhteinen alkusarja, jonka perusteella joukkueet jaetaan kevääksi ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Alustavasti kilpailuryhmä on suunnitellut, että kevään ylempi jatkosarja olisi Etelän alueen 3-sarja.

Paikallissarja

Paikallissarjassa pelataan ensiksi lokakuussa lyhyt alkusarja, joka toimii vastaavalla tavalla kuin junioreiden tasonmittausturnaukset. Näiden sarjojen perusteella joukkueet jaetaan syksyksi ylempään ja alempaan paikallissarjaan, ja siitä edelleen kevääksi ylempään, keskiseen ja alempaan jatkosarjaan.

Tämän kolmivaiheisen jaon tarkoitus on saada joukkueet jaettua nopeasti lähemmäs 'omaa tasoaan'.

Joukkueilla on myös oikeus osallistua vain syys- tai kevätkierrokselle.

ESLAN erityissäännöt 2018-19

Tilapäinen pelaajalaina

Joukkue voi merkitä pöytäkirjaan 1-2 muun joukkueen pelaajaa (lainapelaaja), joka ei ole samalla kaudella pelannut liiton sarjoissa (2-sarja ja ylemmät). Lainapelaaja ei saa olla joukkueen kentällä pelaavassa kokoonpanossa, mikäli joukkueella on vähintään kuusi omaa pelikelpoista pelaajaa. Lainapelaaja voi tulla kentälle silloin, jos joukkue on jostain syystä jäänyt ottelun loppuajaksi vajaalukuiseksi (alle kuusi omaa pelaajaa), mutta ei esim. erästä poistamisen yhteydessä tai tilanteessa, jossa pelaaja on hetkellisesti pelikyvytön, mutta haluaa säilyttää oikeuden palata peliin saman ottelun aikana.

Jos pelaaja on lainapelaajana kentällä saman joukkueen kolmessa tai useammassa ottelussa, hänen katsotaan siitä eteenpäin siirtyneen ko. joukkueen omaksi pelaajaksi, ja hän voi osallistua oman alkuperäisen joukkueensa otteluihin vain lainapelaajana, yo. sääntöjä soveltaen.

Joukkueen kauden kahden ensimmäisen ottelun aikana lainapelaajien käyttö on kielletty.

Lainapelaajat merkitään pöytäkirjaan merkitsemällä pelaajan nimen perään #L.

Lainapelaajien käyttö on tarkoitettu tilanteeseen, jossa joukkue ei ole kyennyt saamaan otteluun kuutta omaa pelaajaa. Mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä, kilpailuryhmä voi harkintansa mukaan evätä joukkueelta tai pelaajalta oikeuden tilapäisen pelaajalainan käyttöön.

TÄRKEÄÄ! Tuomarin kuuluu valvoa lainapelaajan käyttöä. Mikäli tuomarin mielestä joukkueella on käytössään vähintään kuusi pelikelpoista ja -kuntoista joukkueen omaa pelaajaa, niin lainapelaajaa ei saa päästää kentälle.

Mikäli tilapäinen pelaajalaina tehdään toisen seuran joukkueeseen, on se sallittu ainoastaan molempien seurojen ja joukkueiden suostumuksella. Pelaaja voi siirtyä toisen seuran joukkueen omaksi pelaajaksi (kolmen lainapelaajana kentällä olon jälkeen) ainoastaan seurasiirtomenettelyn kautta. Mikäli seurasiirtoa ei tehdä, ei pelaajalla ole oikeutta pelata missään joukkueessa muuna kuin lainapelaajana.

Kehityspelaajat

Edellä mainitut lainapelaajien rajoitukset eivät koske juniori-ikäisiä kehityspelaajia. Pelaajalle voidaan hakea kehityspelaajan oikeuksia vapaamuotoisella hakemuksella alueen kilpailuryhmältä.

Seuran sisäiset pelaajasiirrot ja -lainat

Seuran ilmoittaessa joukkueen aluesarjaan ja paikallissarjaan pelaaja voi aluesarjan alkusarjan tai ylemmän/alemman paikallissarjan jälkeen siirtyä toiseen joukkueeseen. Siinä vaiheessa joukkueluetteloihin on tehtävä tarvittavat muutokset ja paikallissarjasta aluesarjaan siirtyvän pelaajan harrastepassi on muutettava kuntopassiksi.

Pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen on lähtöjoukkueeseen jäätävä vähintään kuusi joukkueen omaa pelaajaa.

Paikallissarjan pelaajan pelaaja voi kauden aikana käydä pelaamassa yhden ottelun aluesarjassa menettämättä pelioikeuttaan paikallissarjassa. Tämän yhden ottelun saa pelata harrastepassilla.

Ohjeita ottelun pelaamiseksi peliajan loppuessa kesken

Harjoitusvuoroilla pelattaessa salivuoron pituus tulisi olla vähintään kaksi tuntia. Arvonnan yhteydessä kotijoukkueen kapteeni ilmoittaa, mihin mennessä pelaaminen on lopetettava. Ottelulle tulee saada voittaja ja lopputulos. Jos näyttää siltä, että ottelua ei ehditä pelaamaan normaalisti loppuun, tulee muistuttaa tuomaria asiasta viisi minuuttia ennen peliajan umpeutumista. Kun peliaika umpeutuu, niin tuomari viheltää ottelun päättyneeksi ja merkitsee sen hetken tilanteen huomautussarakkeeseen sekä merkitsee loput pisteet ympyröiden pöytäkirjaan sillä erolla, joka johdossa olevalla joukkueella oli ottelun päättymishetkellä. Esim. peliaika loppuu tilanteessa 9-6, niin merkitään erä päättyneeksi pistein 15-12. Vaihtoehtoisesti joukkueet voivat ennakoida tilannetta ja aloittaa esim. neljännen erän tilanteesta 6-6, samoin kuin mahdollinen viides erä.

Viidellä pelaajalla pelaaminen ja liberosäännöt:

Paikallissarjoissa on voimassa vastaavat vajaalla joukkueella pelaamisen säännöt ja liberopelaajaa koskevat sääntöhelpotukset kuin edelliselläkin kaudella. Aluesarjoissa näitä sääntöpoikkeuksia ei ole, vaan toimitaan samoin kuin liiton sarjoissakin.

  1. Joukkue voi pelata tarvittaessa viidellä pelaajalla.
  2. Liberon voi nimetä eräkohtaisesti
  3. Libero voi siirtyä loukkaantuneen pelaajan tilalle kenttäpelaajaksi

Joukkueen kokoonpano

Joukkueella on ottelun alkaessa oltava vähintään kuusi lisenssin maksanutta pelaajaa, mutta kaikkien ei tarvitse olla pelipaikalla. Mikäli pelipaikalla on vain viisi pelaajaa, joukkue saa pelata ottelun niillä. Tällöin kuutospaikka on tyhjä, ja sen yli hypätään syöttöjärjestyksessä. Huom: viidellä saa pelata vain silloin, kun kuudetta pelaajaa ei ole mahdollista käyttää.

Jos joukkue aloittaa täysilukuisena ja tulee myöhemmin vajaaksi mistä tahansa syystä, se voi jatkaa peliä, kunhan kentällä on vähintään viisi pelikelpoista pelaajaa.

Liberopelaaja

Mikäli joukkueella on erän alkaessa vähintään seitsemän pelikelpoista pelaajaa, se voi nimetä niistä erään yhden liberon. Tämä päätös on tehtävä ennen kunkin erän alkua.

Mikäli joukkueella on ottelun alkaessa vähintään kahdeksan pelikelpoista pelaajaa, se voi käyttää kansainvälisten pelisääntöjen mukaisesti kahta liberoa, mutta tämä vaihtoehto on voimassa koko ottelun ajan.

Mikäli joukkue olisi tulossa vajaaksi muusta syystä kuin rangaistuksen seurauksena eikä poikkeuksellista vaihtoa ole mahdollista tehdä, siirtyy penkillä oleva libero tavalliseksi kenttäpelaajaksi.

Mikäli seuraavissa erissä joukkueella on erän alkaessa vain kuusi tai viisi pelaajaa, sillä ei enää ole oikeutta käyttää liberoa vaan liberosta tulee automaattisesti kenttäpelaaja.

Toisin sanoen:

1. Jos vähintään kahdeksan pelaajaa -> voi käyttää kahta liberoa normaalien sääntöjen mukaisesti. Kenttäpelaajan loukkaantuessa toinen liberoista siirtyy tavalliseksi kenttäpelaajaksi ja jäljelle jäänyt libero jatkaa joukkueen liberona ottelun loppuun saakka. Liberon loukkaantuessa joukkue jatkaa normaalien pelisääntöjen mukaisesti yhdellä liberolla ottelun loppuun saakka.

2. Jos vähintään seitsemän pelaajaa -> voi valita kuhunkin erään yhden liberon

3. Jos erän alkaessa on vain kuusi tai viisi pelaajaa -> ei voi käyttää liberoa siinä erässä

4. Jos joukkue tulee vajaaksi:

A. Liberosta tulee tavallinen kenttäpelaaja

B. Jos pelaajia jäljellä yhteensä viisi, joukkue pelaa viidellä pelaajalla

C. Jos joukkue tulee vajaaksi rangaistuksen seurauksena, on mahdollista jatkaa viidellä pelaajalla, mutta libero ei voi siirtyä kenttäpelaajaksi siinä erässä

5. Viidellä saa pelata vain silloin, kun kuudetta pelaajaa ei ole mahdollista saada kentälle

Esimerkkejä:

1. Joukkueella on ottelussa seitsemän pelaajaa. Yksi pelaajista toimii liberona. Yksi kenttäpelaajista loukkaantuu: libero siirtyy kenttäpelaajaksi hänen paikalleen ja joukkue jatkaa peliä kuudella, eikä voi enää käyttää liberoa.

2. Joukkueella on ottelussa kuusi pelaajaa, mutta yhden on henkilökohtaisista syistä pakko poistua neljännen erän jälkeen: joukkue jatkaa viidellä pelaajalla.

3. Joukkueella on kahdeksan pelaajaa, joista yksi on nimetty liberoksi. Pelaaja no 7 on aloittanut erän vaihdossa, mutta hänet on vaihdettu kentälle ja sieltä pois. Kenttäpelaaja loukkaantuu: pelaaja no 7. Voidaan vaihtaa kentälle poikkeuksellisella vaihdolla, joten hän siirtyy kentälle ja libero jatkaa liberona.

4. Joukkueella on kahdeksan pelaajaa, joista yksi on nimetty liberoksi. Pelaaja no 7 on aloittanut erän vaihdossa, mutta hänet on vaihdettu kentälle ja sieltä pois. Kenttäpelaajaa rangaistaan erästä poistamisella: joukkue jatkaa erän loppuun viidellä kenttäpelaajalla, eikä voi käyttää liberoa.

5. Joukkueella on seitsemän pelaajaa. Ensimmäisessä erässä pelaaja no 1. on liberona. Toisessa erässä joukkueella ei ole liberoa lainkaan, vaan kaikki ovat tavallisia kenttäpelaajia. Kolmannessa erässä pelaaja no. 2 on liberona. Neljännessä erässä pelaaja no 3. on liberona. Viidennessä erässä pelaaja no 1. on liberona.

Sähköinen pöytäkirja

Liiton sarjoissa käytetään sähköistä pöytäkirjaa.

Alueen sarjoissa voidaan käyttää sähköistä tai paperista pöytäkirjaa.

Jos käytössä on sähköinen pöytäkirja, niin käytetään aloitusjärjestyslipukkeita.

Ainakin kauden alussa kannattaa alueen sarjoissa varautua paperiseen pöytäkirjaan. Sen kohdalla menetellään samoin kuin edelliselläkin kaudella.

Pöytäkirjasovellus

Pöytäkirjaa on kehitetty kiivaasti vielä aivan sarjojen kynnyksellä ja jopa niiden alkamisen jälkeenkin. On siis odotettavissa, että se ei ole kaikin puolin valmis ja täydellinen, mutta suhtaudutaan asiaan ymmärtäväisesti, hoidetaan peli kunnolla ja kirjataan ottelun lopputulos talteen niin hyvin kuin onnistutaan.

Liiton sähköinen pöytäkirja on tarkoitettu korvaamaan paperinen versio ja automatisoimaan joitain toimintoja. Se ei edes yritä osata kaikkia lentopallosääntöjen hienouksia ja erikoisuuksia, samaan tapaan kuin liigan käyttämä Data Volleyn pöytäkirja.

Ennen ottelua

Ohjeet ennen ottelua

Ennen ottelua joukkueen edustaja käy määrittämässä joukkueen kokoonpanon: pelaajat numeroineen, liberot, valmentajan, muut joukkueen jäsenet ym. Tämä on siis vastaava tehtävä, jonka kirjuri on perinteisesti hoitanut ennen arvontaa. Nyt kaikki joukkueet tiedot täytetään jo etukäteen.

Liiton sarjoissa tämä vaihe on pakollinen.

Alueen sarjojen osalta tilanne ei ole vielä kokonaan selvä.

Ottelun aikana

Ohjeet ottelun aikana

Pöytäkirjan täyttäminen ottelun aikana on hyvin suoraviivaista: kirjuri merkitsee joukkueiden aloituskokooonpanot, merkitsee pisteet, vaihdot, aikalisät ja rangaistukset kuten paperisellakin pöytäkirjalla.

Etelän sarjojen erityispiirteille, kuten eräkohtaiselle liberolle ja viidellä pelaajalla pelaamiselle ei välttämättä ole tukea päytäkirjasovelluksessa, mutta niiden osalta voidaan soveltaa pelipaikalla kuten tähänkin asti.

TÄRKEÄÄ! Mikäli alueen sarjoissa käytetään tilapäistä pelaajalainaa, niin ko. pelaajat on merkittävä pöytäkirjaan. Ohje on, että pelaajan nimen perään merkitään "#L", mutta jos se ei sähköisellä pöytäkirjalla onnistu, niin mainitaan asia huomautuksissa.

Tuomarin esteellisyyksien merkintä Torneopaliin

Torneopalissa on mahdollisuus merkitä esteellisyyksiä kullekin tuomarille erikseen siten, että nimeäjät näkevät ne automaattisesti. Ohje esteiden kirjaamisesta löytyy tästä:

Esteet.pdf

Ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa Torneopaliin, valitaan se alempi laatikko, TILAA UNOHTUNUT SALASANA.

Kirjautumistunnus ei ole sähköpostiosoite, vaan muotoa etunimi (väli) sukunimi.

Huom! Ohjeen mukaisesti toimien eivät esteet aina tule näkyviin. Toimi silloin seuraavasti:

  1. Kirjaudu sisään
  2. Klikkaa "TUOMARIT" (pinkillä pohjalla oleva kohta)
  3. Valitse itsesi listalta
  4. Nyt ollaan uudestaan Omat tiedot -näkymässä, mutta esteetkin on valittavissa

Sitten kun kaikki otteluohjelmat on julkaistu, voi omien tietojen Joukkueet-kohdasta valita myös esteellisyyksiä yksittäisiä joukkueita kohtaan. Voi esim. merkitä pelaavansa jossain joukkueessa, jolloin sen joukkueen pelit näkyvät esteellisinä ajankohdasta riippumatta.

Rajatuomareiden palkkiot miesten liigassa

Kaudella 2018-19 miesten liigan rajatuomareiden kokonaispalkkio on 90 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuo summa sisältää sekä palkkion veroineen, että matkalulut ja mahdolliset päivärahat ym. 90 eurosta vähennetään ensin verottomien kulukorvausten osuus, ja loppu on veronalaista palkkiota, josta suoritetaan ennakonpidätys. Jos siis rajatuomari tulisi otteluun oikein kaukaa, niin voisi käydä niin, että hän saa ainoastaan matkakuluja, eikä niitäkään täysimääräisenä. Vastaava menettely on voimassa myös liigan pää- ja verkkotuomareille, summa vain on toinen.

Verokortti liigapeleihin

Verokortit ja pankkiyhteystiedot toimitetaan sähköpostilla:

erotuomarit.lentopallo@rantalainen.fi
Rantalainen Oy Helsinki
HUOM! Otsikoksi: Mestaruusliigatuomarin verokortti

Huom. mikäli skanneria ei ole olemassa niin älypuhelin löytynee joten kuva verokortista ja maililla em. osoitteeseen.
Huom2. Päätuomareiden velvollisuus on tämä tieto kertoa ottelussa rajatuomareille ja aluekouluttajien olisi hyvä tämä tieto laittaa menemään nimetyille rajatuomareille.

Korvausten maksatus

Erotuomarikorvaukset maksetaan tuomarille jokaisen kuukauden 5. päivä tai sitä edeltävä arkipäivänä. Maksatukseen ehtivät erotuomarikorvaukset, jotka on syötetty Torneopal maksujärjestelmään maksatusta koskevan kuukauden aikana. Liitto ei maksa erotuomarikorvauksia kuin Torneopal maksujärjestelmään syötettyjen korvauksien osalta. Sopimus ei hyväksy erotuomareiden laskuja yrityksiensä kautta. Jokainen tuomari vastaa tietojen välittömästä toimittamisesta Torneopaliin ja maksatukseen.

Tästä asiasta ei aluekouluttajille ole kerrottu tämän enempää. Liigarajatuomarit saavat asiasta tarkempia ohjeita ottelun päätuomarilta.

Otteluiden uudelleennimeäminen

Mitä teen, jos en pääse minulle nimettyyn otteluun?
Tuomari kysyy ensin vähintään yhdeltä vapaana olevalta - ja mielellään ottelupaikkaa lähellä asuvalta - tuomarilta, pääsisikö tämä auttamaan. Huomaa, että kyselyä ei laiteta massapostituksena kaikille, vaan tehdään "täsmäkyselyjä". Jos tuuraaja löytyy, niin alkuperäinen tuomari ilmoittaa asiasta joukkueille ja ao. nimeäjälle, joka vaihtaa pelin myös tulospalveluun. Jos tuuraajaa ei löydy, niin tuomari kertoo asiasta Jorille ja samalla kertoo, kenelle on jo ottelua yrittänyt kaupata.

Mistä tiedän, ketkä ovat lähellä olevia tuomareita?
Jos et ole jo saanut, niin pyydä Jorilta kartta kaikista Helsingin aktiivituomareista. Ko. karttaan ei laiteta suoraa linkkiä näkyviin eikä sitä jaeta muille kuin kartalla oleville tuomareille, mutta saat sen viimeistään pyytämällä. Samasta yhteydestä löydät helposti myös listan tuomareista ja näet heille nimetyt ottelut, jotta pystyt varmistamaan ettet suotta kauppaa päällekkäistä tehtävää.

Massapostituksia pyritään välttämään, mutta esim. viime hetken sairastumisissa, joissa on kiire löytää apua, niihin saa edelleen turvautua. Muissa tilanteissa pyri löytämään tuuraaja hyvissä ajoin, sillä se on aina sitä helpompaa, mitä paremmin ollaan ajoissa liikkeellä. Nimeäjät hoitavat tehtäväänsä puhtaasti vapaaehtoistyönä, joten olisi suotavaa, ettei sitä sitä ainakaan tarpeettomasti vaikeuteta.

Nimeäjiä ovat:

  • Jori Ostrovskij: liiton sarjat, eli M2 ja N1-N2
  • Jukka Häll: alue- ja paikallissarjat
  • Kari Jääskeläinen: kaikki rajatuomarit

Tuomaripalkkioiden verotus

Tuomaripalkkioista itse palkkion osuus on verotettavaa tuloa. Rajatuomarin puuttumisesta saatava lisäkorvaus on myöskin verotettavaa tuloa.

Jos verotettava osuus on korkeintaan 20 euroa, ei ennakonpidätystä tarvitse suorittaa, mutta ko. summa on silti verotettavaa.

Tuomaripalkkiolomake

Tuomaripalkkiolomake löytyy liiton sivuilta:
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/erotuomarimateriaalit/tuomaripalkkio-lomake.pdf

Vinkki: verokortti kannattaa tulostaa suoraan palkkiolomakkeen kääntöpuolelle, niin se on aina saatavilla kun sitä tarvitaan.

Tuomaripalkkiot

Vuoden 2019 alusta tuomaripalkkioita ei enää makseta käteisellä paikan päällä, vaan ne maksetaan ainoastaan pankkitilille viimeistään kuun viimeisenä arkipäivänä. (Huom: jos seura käyttää tilitoimiston palveluja, ei kuun viimeisellä viikolla pelattavan ottelun palkkio välttämättä ehdi aivan näin nopealla aikataululla.)

Liiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ateriakorvausta ei ole oikeutta periä lainkaan, riippumatta kilometreistä ym. seikoista. Päivärahat ovat asia erikseen, mutta ne eivät käytännössä koske yksittäisiä otteluita.

Jos ottelusta puuttuu rajatuomarit, niin ainoastaan päätuomarilla on oikeus lisäkorvaukseen.

Palkkiot löytyvät täältä:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/nimeamisohjeet-ja-tuomaripalkkiot.html

Palkkiot aikuisten sarjoissa Palkkiot nuorten sarjoissa

Aluesarjan palkkiot

Palkkiotaulukossa puhutaan vain M3- ja M4-sarjoista, mutta Etelässä pelataan aluesarjaa. Kilpailuryhmän kaavailun mukaan syksyn alkusarjaa sekä alempaa jatkosarjaa pidetään M4-sarjana, ja ylempää jatkosarjaa M3-sarjana. Mikäli tämä ei pidä paikkaansa, tiedotetaan siitä tuomareille erikseen.

Pelaajan henkilöllisyyden tarkistaminen

Joskus on tullut vastaan tilanteita, joissa on herännyt epäilys siitä, että pöytäkirjaan merkitty pelaaja ei ole sama kuin se, joka kentällä pelaa. Tällaisissa tilanteissa tuomari ei estä pelaajaa pelaamasta - ei edes silloin, vaikka olisi varmaa, että nimi ja pelaaja eivät vastaa toisiaan. Asiaa voi kuitenkin tiedustella ko. joukkueelta ja laittaa merkinnän pöytäkirjaan, ja viedä siten asia liiton tai alueen asianomaisen toimielimen ratkaistavaksi.

Jotta asiaan olisi mahdollista ottaa kantaa myöhemmin, kannattaa ko. pelaajasta ottaa kuva. Mikäli joukkue tai pelaaja siitä kieltäytyy, niin sekin on arvokas tieto asiaa käsiteltäessä.

Ottelutulosten ilmoittaminen

Sähköistä pöytäkirjaa käytettäessä tuloksia ei tarvitse erikseen ilmoittaa minnekään, vaan ne menevät automaattisesti pöytäkirjan myötä.

Alueen sarjoissa, kun käytetään paperista pöytäkirjaa

Otteluiden tulokset ilmoitetaan edelleen suoraan pelipaikalla. Pöytäkirjasta otetaan kuva ja se lähetetään suoraan tulospalveluilmoituksen yhteydessä. Ohje tulospalvelun käyttöön löytyy täältä:
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/sarja-ja-tulospalvelumateriaalit/tulosten-ilmoittaminen-2016.pdf

Mitä teen, jos en pysty lähettämään tulosta pelipaikalla?
Pyydä apua paikallaolijoilta. Todennäköisesti joukkueilta löytyy useita älypuhelimia, joten pyydä menemään osoitteeseen
http://lentopallo-extranet.torneopal.fi/taso/lptulos.php
ja ota vaikka vielä tulostettu ohje mukaan.

Vaikka pöytäkirjassa lukeekin, että "päätuomari lähettää tuloksen tulospalveluun ja postittaa pöytäkirjan sarjanhoitajalle", niin pöytäkirja ei ole se paikka, jossa tuosta asiasta määrätään, vaan sarjamääräykset, ja sarjamääräykset toteavat asiasta näin:

Kaikissa sarjoissa kotijoukkue yhdessä ottelun päätuomarin kanssa vastaa siitä, että ottelun lopputulos ilmoitetaan annetuin ohjein reaaliaikaiseen Lentopalloliiton sarjanhallintaohjelman tulospalveluun.

Jos et saa paikallaolijoilta apua etkä kykene lähettämään tulosta vielä pelipaikalla, mutta voit tehdä sen kotona tietokoneella tai esim. työpaikalla, niin se käy hyvin.

Jos sähköinen lähetys ei kertakaikkiaan onnistu, niin voit kertoa asiasta aluekouluttajalle ja postittaa pöytäkirjan perinteiseen tapaan sarjanhoitajalle.